Zenith International School

CURRENT TOP ACHIEVERS – IGCSE

2019LIM NO JUN
2019SEE CHYE DONG
2019SHRIVARSHANN A/L SRIJEYAN
2019THENISHWARAN A/L KARUPPIAH
Zenith International School

CURRENT TOP ACHIEVERS – CHECKPOINT

2019DAVINA KISHON (Top in Malaysia – Science)
2019AMELIA WONG
2019AMIR HAMZA
2019MATTHEW YAP
2019SULAIMAN KHONG
Zenith International School

Year 6

2018LIM TING XUAN
2018THARSHINNY A/P GANDI
2018SUDHEISH A/L PARAMESWARAN
2017CHU RHUNG ERN
2016PEVANJIT KAUR A/P AMERJIT SINGH
2015MAVIN A/L KARUNANIDHY
2014K.ISHWAAR A/L R.KARUNANIDHY
Zenith International School

Year 9

2018RIQKESH RAZ SINGH
2018DYLAN EU JIUN KAI
2017SHUATTEE A/P VELOO
2016ZUBARIA KHONG JICHENG
2016YEOH EEVIIAN
2015BALSIMRAN KAUR A/P MANMON SINGH
2014PEVANJIT KAUR A/P AMERJIT SINGH